Επιβεβαιώσαμε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου μας

Αξιοποιώντας επαγγελματικά διαγνωστικά εργαλεία της βιομηχανίας υγιεινής, ελέγξαμε την μέθοδο μας ως προς την αποτελεσματικότητά της, με την πλέον αξιόπιστη ATP δοκιμή πριν και μετά την εφαρμογή της.                

Τι είναι η δοκιμή ATP;
Η τριφωσφορική αδενοσίνη ή ΑΤΡ είναι το ενεργειακό μόριο που βρίσκεται σε όλα τα έμβια όντα, έτσι καθίσταται ο τέλειος δείκτης στην προσπάθεια να καθοριστεί η υγιεινή μιας επιφάνειας.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν συστήματα ATP για να επαληθεύουν γρήγορα ότι οι επιφάνειες έχουν καθαριστεί διεξοδικά, σε εφαρμογές παραγωγής τροφίμων και υγειονομικής περίθαλψης και να εξασφαλίσουν ότι δεν αναπτύσσονται βιολογικές επιμολύνσεις στις επιφάνειες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα.
Με αυτό το σύστημα παρακολούθησης της υγιεινής, το ATP έρχεται σε επαφή με το ειδικό - σταθερό υγρό αντιδραστήριο της Hygiena, στη συσκευή δοκιμής.

Στη συνέχεια εκπέμπεται φως σε άμεση αναλογία με την ποσότητα ΑΤΡ που υπάρχει στο δείγμα, παρέχοντας πληροφορίες για το επίπεδο μόλυνσης σε δευτερόλεπτα.

Εφαρμόσαμε δειγματοληψίες με αισθητήρια επιφανειών και την αξιόπιστη συσκευή ανάλυσης αποτελεσμάτων EnSure της Hygiena®  σε 6 διαφορετικές εξυγιάνσεις στρωμάτων, πριν και αμέσως μετά την διαδικασία των 3 βημάτων και σε όλες τις  περιπτώσεις διαπιστώσαμε με ικανοποίηση, ότι η μέθοδός μας εκμηδένισε το δείκτη μικροβιακού φορτίου.

Πλέον μπορούμε με σιγουριά, να σας την προτείνουμε σαν την πλέον αξιόπιστη λύση εξυγίανσης επιφανειών!