3. Υπεριώδη ασφαλή εφαρμογή με λάμπα UV-C

Υπεριώδη ασφαλή εφαρμογή με λάμπα UV-C για 99,9% εξουδετέρωση μικροοργανισμών και των αυγών των ακάρεων.

Τέλος χρησιμοποιούμε λάμπα UV-C, η οποία είναι μία μονάδα έντονου καθαρισμού που καταστρέφει το 99,9% των επιβλαβών βακτηρίων, ιών, σπορίων μούχλας, μυκήτων.

Ο UV-C είναι ένας τύπος υπεριώδους φωτός που έχει μήκος κύματος μεταξύ 200 - 280 νανομέτρων (nm). Το φως μέσα σε αυτά τα μήκη κύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξυγίανση. Το βέλτιστο μικροβιοκτόνο μήκος κύματος είναι 254 nm, το οποίο είναι το σημείο όπου λειτουργεί ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε

Το υπεριώδες φως με μήκη κύματος μεταξύ 100nm και 280nm έχει τη δυνατότητα να αδρανοποιεί τους μικροοργανισμούς. Το φως απορροφάται από το DNA και το RNA των μικροοργανισμών, γεγονός που προκαλεί στη δομή του DNA ή - και του RNA να σχηματίσει νέους δεσμούς μεταξύ γειτονικών νουκλεοτιδίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον διαμερισμό των γειτονικών μορίων (ιδιαίτερα της Θυμίνης).  Αυτός ο διαμερισμός στο DNA και το RNA των ιών και των βακτηρίων καθιστά αδύνατο για τους μικροοργανισμούς να αναπαραχθούν και να επιμολύνουν περεταίρω.

Η επιστήμη μας έχει δείξει ότι το φως UV-C μπορεί να απενεργοποιήσει ευρύ φάσμα παθογόνων βακτηρίων και ιών. Αυτές περιλαμβάνουν ακόμη και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις (Healthcare-associated Infections) που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Παραδείγματα αυτών των μολύνσεων είναι οι Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli και Clostridium difficile. Όταν βρεθούν κάτω από το φάσμα UV-C  είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να καταστραφούν εντελώς αυτά τα επιβλαβή παθογόνα που είναι ανθεκτικά ακόμη και στα αντιβιοτικά.

Σε αντίθεση με την ανθεκτική απόκριση τους στα χημικά απολυμαντικά, οι μικροοργανισμοί δεν μπορούν να αναπτύξουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών και των απολυμαντικών συνεχίζει να δημιουργεί ανθεκτικά στα φάρμακα και χημικά "υπερ- μικρόβια", τα οποία το U.S  Center of Disease Control and Prevention παραθέτει ως κορυφαία απειλή.