Κάθε επιχείρηση εχει τις προτεραιότητες της

Υπηρεσίες ολικής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Η Clean Mattress παραδίδει υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες καθαρισμού.
βασισμένες σε περιβαλλοντικά αποδεκτά πρότυπα και παρέχει σταθερά τα καλύτερα αποτελέσματα εξυγίανσης.

Είτε πρόκειται για χώρο νοσηλείας (κλινική) - φιλοξενίας (ξενοδοχείο) με πολλές κλίνες, είτε για τα στρώματα την κατοικία σας ή την κούνια του μωρού σας, ο σχεδιασμός εφαρμογής των υπηρεσιών μας παραμένει ευέλικτος βάση των ιδιαίτερων αναγκών σας.

Πάντα με γνώμονα τις ανάγκες εξυγίανσης  χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις  αλλά και χωρίς εκπτώσεις ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

 

Εξαιρετική σχέση, Ποίοτητας υπηρεσιών - Τιμής

Στην Clean Mattress δεσμευόμαστε ότι η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών  που αγοράζετε, αντικατοπτρίζεται πραγματικά στα αποτελέσματα που απολαμβάνετε.

Μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά την αξία των χρημάτων σας δεν την προσδιορίζει η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται, αλλά η διασφάλιση των επαγγελματικών αποτελεσμάτων με παράγοντες που απολαμβάνετε σε σχέση με το κόστος απόκτησής τους.

Η σωστή εξίσωση περιλαμβάνει τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:

Την Αποδοτικότητα σαν μέτρο παραγωγικότητας, δηλαδή τι κερδίζετε σε σχέση με τι πληρώνετε. Είναι η αποτελεσματικότητα της μετατροπής πόρων (χρημάτων) σε αποτελέσματα.

Την Αποτελεσματικότητα σαν μέτρο του αντίκτυπου  απόκτησης της αξίας των χρημάτων. Μπορεί να είναι ποσοτική (ποσότητα) ή ποιοτική  (αξία) αποτελεσματικότητας.

Την Οικονομία που επιτυγχάνετε σαν το τίμημα που καταβάλετε  για την παροχή μιας υπηρεσίας με την καλύτερη δυνατή αξία, πάντα λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και την ποιότητα.

Βέλτιστες Πρακτικές

Eίναι οι τεκμηριωμένες στρατηγικές και τακτικές που χρησιμοποιούμε για "καλύτερα αποτελέσματα".

Οι τάσεις, η τεχνολογία και οι νέοι κανόνες καθαρισμού επηρεάζουν άμεσα την επαγγελματική βιομηχανία καθαρισμού. Ο καθαρισμός για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος είναι ένα διαρκές θέμα συζήτησης.

Μια βέλτιστη πρακτική είναι μια τεχνική ή μεθοδολογία που με την εμπειρία και την έρευνα έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί αξιόπιστα σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόκειται για τη χρήση προσεγγίσεων που όχι μόνο παρέχουν ανώτερα αποτελέσματα, αλλά εξετάζουν επίσης τη βιωσιμότητα και τη συνεχή ανάπτυξη της προσέγγισης. Μια βέλτιστη πρακτική είναι μια μέθοδος ή μια τεχνική που έχει δείξει σταθερά αποτελέσματα ανώτερα από αυτά που επιτυγχάνονται με άλλα μέσα και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Επιπλέον, μπορεί να εξελιχθεί για να γίνει καλύτερη καθώς ανακαλύπτονται βελτιώσεις.